طرح بندی سالن و صندلی آمفی تئاتر-بخش سوم

طرح بندی سالن و صندلی آمفی تئاتر

در بخش اول از این مقاله در رابطه با انواع روش های چیدمان صندلی آمفی تئاتر٬ فرم های مختلف سالن آمفی تئاتر٬ اندازه و ابعاد صندلی آمفی تئاتر٬ فاصله بین ردیف ها و طراحی کف سالن آمفی تئاتر آشنا شدیم و در بخش دوم مقاله با تمام موارد مختلف در رابطه با استاندارد های صندلی آمفی تئاتر٬ نحوه تجهیز سالن٬ نحوه چینش سالن آشنا شدیم و در این مقاله به بررسی رویکرد های مختلف برای دید تماشاگران میپردازیم و این بخش را کامل میکنیم. در پایان نیز چند مثال مختلف از سالن های آمفی تئاتر مختلف آورده شده است تا شما با طراحی اینگونه سالن ها با توجه به کاربریشان آشنا شوید.

ابتدا خلاصه ای مواردی از که در رابطه با دید تماشاگران در مقاله قبلی ذکر شد را مرور میکنیم. زاویه ۳۰ درجه تا ۴۵ درجه عمود بر لبه های دور و نزدیک صفحه می تواند حد مجاز صندلی را تعیین کند، در حالی که ارتفاع صفحه یا تصویر ممکن است حداکثر فاصله را تعیین کند. حداقل ارتفاع یا نزدیکترین صندلی توصیه شده توسط ارتفاع صفحه تنظیم می شود هنگامی که یک تعداد ثابت از صندلی ها با یک عرض یکسان در امتداد قوس یک ردیف انتخاب میشود تراکم در در مرکز ناحیه نشستن به وجود آید اما با افزایش فاصله از مرکز٬ تراکم کاهش پیدا میکند. باز هم این روش تنها میتواند برخی از تماشاگران را راضی نگه دارد و از نظر افقی دید را بهبود میبخشد . متاسفانه٬ نمیتوان ۱۰۰٪ تماشاچیان را راضی و خشنود در این روش نگه داشت. دقت داشته باشید که دید بهینه٬ دیدی است که هم از نظر افقی و هم از نظر عمودی ٬ دیدی مناسب را به تماشاگران بدهد. دو رویکرد برای دید بهینه برای تماشاگران وجود دارد که در ادامه به آنها میپردازیم.

بررسی خط دید تماشاگران : رویکرد اول

زمانی که میخواهید روی خط دید عمودی چیدمان صندلی آمفی تئاتر سالن بررسی انجام دهید٬ برای آنکه سر افراد دیگر مانع دید تماشاگران نشود باید خط دید افراد ۴.۵" الی ۵" افزایش یابد.  اگرچه باز هم نمیتوان به طور کامل دید مناسب را برای تماشاگران تضمین کرد. به عنوان مثال٬ اگر در تمام صندلی ها در هر ردیف ۵" افزایش ارتفاع داشته باشیم تمام تماشاگران باز هم ممکن است نتوانند تمام محدوده مورد نظر را ببینند. به طور کلی ٬ افرادی که در انتهای سالن آمفی تئاتر قرار دارند ممکن است قسمت های پایین را از دست دهند و دیدی نداشته باشند. برای یک سخنرانی ساده این مسئله اهمیتی ندارد زیرا حضار نیازی ندارند که قسمت پایین صحنه را ببینند اما در مواردی که با صفحه نمایش برنامه اجرا میشود این موضوع اهمیت می یابد.

رویکرد اول در بررسی خط دید تماشاگران
رویکرد اول در بررسی خط دید تماشاگران

مشخص است که این مشکل را میتوان از طریق بالا بردن صفحه نمایش و یا افزایش ارتفاع کل صحنه نمایش حل کرد. بهتر است سطح زمین قسمت تماشاچیان شیب دار باشد و با افزایش شیب ثابت طراحی شده باشد. به این روش شیب ایزیدومال نیز گفته میشود. اگر از چنین شیبی استفاده شود و به صورت پله ای هر ردیف قرار گرفته باشد٬ خط دید تماشاچیان نیز بهبود می یابد.

بررسی خط دید تماشاگران :  رویکرد دوم

رویکرد دوم خط دید عمودی را بر روی هر ردیف از سالن آمفی تئاتر بررسی میکند. در تضاد با رویکرد اول در این رویکرد٬ فرض میکنیم با کشیده شدن صندلی آمفی تئاتر می توان سر تماشاچی ردیف جلو را از دید تماشاگر ردیف عقب پنهان کرد. این رویکرد باعث می شود تا تمرکز تماشاگر به سن و پرده نمایش افزایش یابد. اگرچه این فرضیه میتواند در بررسی خط دید افقی متفاوت باشد. در ردیف های متوالی میتوان دید تماشاگر را از بین سرهای افراد ردیف جلویی ماکزیمم کرد .

رویکرد دوم در بررسی خط دید تماشاگران
رویکرد دوم در بررسی خط دید تماشاگران

البته نباید تمایل هر فرد در جابجایی برای افزایش و بهبود دید را نادیده گرفت زیرا همین جابجایی ها مانعی برای افراد در ردیف عقبی میشوند. بهتر است که همراه با پلتفرمی باشد که افزایش ارتفاع در محدوده تماشاگران مینیمم باشد. طراحی سالن آمفی تئاتر یک کسب و کار دقیق است. طراحی چنین سالن آمفی تئاتری همراه با تجهیز سالن بسیار دقیق تر و حساس تر از طراحی ساختمان ها می باشد. به علت وجود مواردی در سالن آمفی تئاتر که قابل تغییر نیستند مانند پله ها٬ محدوده صحنه و ... ٬ اگر طراحی اصلی اشتباه باشد خیلی به مشکل بر خواهیم خورد. بنابراین٬ معمار یا طراح باید تمام ابعاد نیازمندی های آن فضا یا طرح خود را مطالعه کند. آنها باید اولیت بندی کنند و بعد از  آن٬ مواردی را که ممکن است خیلی وابسته یا انعطاف پذیر کند را فیلتر کند.

مثال های نحوه های چیدمان صندلی آمفی تئاتر

در بخش آخر از این مقاله سه بخشی به تجزیه و تحلیل چندین پروژه صندلی آمفی تئاتر و سالن آمفی تئاتر را ذکر میکنیم تا با نحوه طراحی واقعی سالن آمفی تئاتر آشنا شوید. قبل از آنکه هر کدام از مثال ها ذکر شود شرایط مختلف برای سالن آمفی تئاتر را باید بدانید و با آنها آشنایی داشته باشید:

فرم اصلی سالن آمفی تئاتر:

فرمی است که در بخش اول از این مقاله قبلا توضیح داده شده است.

تعداد صندلی آمفی تئاتر:

تعداد واقعی صندلی های نصب شده در سالن آمفی تئاتر را بدانیم.

جایگاه نشستن تماشاچیان:

شامل تمام فضایی میشود که مستقیما توسط تماشاگران و صندلی آمفی تئاتر پر میشود و همچنین فضایی که توسط راهرو های مجاور  ردیف های صندلی آمفی تئاتر اشغال میشود.

فضای مختص به هر صندلی آمفی تئاتر:

منظور ٬ محدوده اختصاص داده شده برای هر صندلی آمفی تئاتر  می باشد.

فاصله بین ردیف ها:

محدوده فاصله بین ردیف ها که از یک نقطه مرجع مشخص به عنوان مثال پشتی صندلی اندازه گیری میشود.

دورترین صندلی آمفی تئاتر:

منظور ٬ صندلی است که دورترین فاصله را از صفحه نمایش یا صحنه تئاتر دارد.

ارتفاع صحنه:

منظور٬ ارتفاع صحنه نمایش از اولین ردیف از صندلی آمفی تئاتر می باشد.

طراحی کف سالن آمفی تئاتر:

کف سالن ممکن است صاف ٬ شیب دار یا با شیب ملایم و افزایشی و یا طراحی شده برای بهبود دید باشد.

و اکنون مثال هایی را از چیدمان های واقعی سالن آمفی تئاتر یا سالن همایش ذکر میکنیم . در ادامه سه مثال از طراحی های صندلی آمفی تئاتر و چیدمان آنها وجود دارد.

مثال اول

مثال اول
مثال اول

فرم اصلی سالن آمفی تئاتر : صحنه تئاتر در انتهای سالن( the end stage )

تعداد صندلی آمفی تئاتر : ۵۵

جایگاه نشستن تماشاچیان : ۴۵۰ متر مربع

فضای مختص به هر صندلی آمفی تئاتر : ۸.۲۳ مترمربع

فاصله بین ردیف ها : ۲' ۹"

دورترین صندلی آمفی تئاتر : ۲۲'"

ارتفاع صحنه : ندارد

طراحی کف سالن آمفی تئاتر : صاف یا شیب ملایم افزایشی با میزان افزایش ۸"

مثال دوم

مثال دوم

مثال دوم

فرم اصلی سالن آمفی تئاتر : صحنه ۴/۳ (The 3/4 Arena)

تعداد صندلی آمفی تئاتر : ۵۶

جایگاه نشستن تماشاچیان : ۶۲۲ متر مربع

فضای مختص به هر صندلی آمفی تئاتر : ۱۱.۱ مترمربع

فاصله بین ردیف ها : ۳"۳"

دورترین صندلی آمفی تئاتر : ۳۲'"

ارتفاع صحنه : ندارد

طراحی کف سالن آمفی تئاتر : شیب ملایم افزایشی با میزان افزایش ۴"

مثال سوم

مثال سوم
مثال سوم

فرم اصلی سالن آمفی تئاتر : صحنه تئاتر در انتهای سالن( the end stage )

تعداد صندلی آمفی تئاتر : ۸۰

جایگاه نشستن تماشاچیان : ۷۰۰ متر مربع

فضای مختص به هر صندلی آمفی تئاتر : ۸.۷۵ مترمربع

فاصله بین ردیف ها : ۶"۳'

دورترین صندلی آمفی تئاتر : 25'"

ارتفاع صحنه : ۶"- ۳'

طراحی کف سالن آمفی تئاتر : شیب ملایم افزایشی با میزان افزایش 6"

 • نویسنده : مدیر سیستم
  • امتیاز :
  • 0
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1398/02/06
 • تعداد مشاهده : 231 بار
نظرات کاربران
ahmad

ahmad

        مقاله بسیار پرباری در رابطه با صندلی آمفی تئاتر و طراحی سالن آمفی تئاتر بود. با تشکر از شرکت خوب ثنکو 
      
پاسخ دادن 0 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شركت ثنكو می باشد.