طرح بندی سالن و صندلی آمفی تئاتر-بخش دوم

طراحی سالن و صندلی آمفی تئاتر

در بخش اول از این مقاله در رابطه با انواع روش های چیدمان صندلی آمفی تئاتر٬ فرم های مختلف سالن آمفی تئاتر٬ اندازه و ابعاد صندلی آمفی تئاتر٬ فاصله بین ردیف ها و طراحی کف سالن آمفی تئاتر آشنا شدیم و در این مقاله شما با تمام موارد مختلف در رابطه با استاندارد های صندلی آمفی تئاتر٬ نحوه تجهیز سالن٬ نحوه چینش سالن و البته در این مقاله بیشتر به مطالبی در رابطه به امنیت خواهیم پرداخت.

دستورالعمل تجهیز سالن آمفی تئاتر و راهنماهای امنیتی

دستورالعمل های مختلفی وجود دارد که شما بسته به اینکه میخواهید راحتی مخاطبین خود را فراهم کنید یا خیر میتوانید از این دستورالعمل ها استفاده نمایید به عنوان مثال برای عرض صندلی آمفی تئاتر اندازه های متفاوتی موجود است که حداقل اندازه 19" یا 20" می باشد همچنین فاصله 32" را بین ردیفها پیشنهاد میدهند در حالیکه ممکن است فاصله 30" را در برخی سالن های دیگر مشاهده کنید.

تجهیز سالن آمفی تئاتر
تجهیز سالن آمفی تئاتر

اگر بخواهید راحتی کاربران خود را فراهم کنید بهتر است بیشترین اندازه را انتخاب کنید. در اکثر سالن های آمفی تئاتر از چیدمان چند ردیفی یا قاره ای استفاده میشود بنابراین توصیه میشود که توجه داشته باشید که این قوانین بین این دو روش متفاوت است برخی از دستورالعمل ها نیز موارد دیگری را نیز همچون فضایی که دسته صندلی آمفی تئاتر در بر میگیرد را نیز در نظر میگیرند.

راهرو ها

عرض راهرو
عرض راهرو

راهرو ها به نحوه چیدمان سالن آمفی تئاتر بسیار بستگی دارد. حداقل اندازه عرض راهرو ٬ برای چیدمان قاره ای ممکن است بیشتر از چیدمان چند ردیفی باشد. در هر دو مورد ابعاد راهرو هرچه به راه خروج نزدیک تر میشود، افزایش می یابد. باید فضای عبور به شکلی باشد که تماشاگران بتوانند به راحتی به صندلی آمفی تئاتر خود برسند و یا به راحتی بتوانند از سالن خارج شوند.

درهای خروج

در دستورالعمل های سالن مواردی همچون محل در های خروج، چراغ های اضطراری ، شیب سطح زمین و میزان افزایش ارتفاع بررسی میشود. در بسیاری از  موارد قابلیت اشتعال محیط نیز بررسی میشود. علاوه بر این موارد، دستورالعمل هایی نیز برای امنیت تنظیم شده اند. درب خروجی باید به شکلی باشد که مهمانان در صورت بروز حادثه ای به راحتی بتوانند درب خروج را پیدا نموده و سالن در سریعترین زمان ممکن تخلیه شود. شیب درب خروجی باید همسطح با شیب سالن بوده و منجر به جلوگیری از خروج افراد در مواقع اضطراری نگردد.

سایر مواردی که در دستورالعمل سالن مطرح میشوند:

یک خطر امنیتی جدی زمانی پدیدار میشود که بین صندلی های هر ردیف با ردیف پشتی ٬ فضای خالی وجود داشته باشند. این ممکن است منجر به افتادن پای مهمانان در هنگام عبور در راهرو شوند . این وضعیت بین صندلی های پایه در هر ردیف یا دیوارهای جانبی شکاف ایجاد می کند و راهرویی نامنظم را به وجود می آورد. پایه های صندلی آمفی تئاتر یا صندلی همایش باید موازی با راهرو سالن باشد. در بعضی موارد، حتی اگر از حداکثر تعداد صندلی ها نیز استفاده شود٬ نمیتوان فضای موجود را پر کرد ، چنین حالتی فضاهای خالی بسیاری را در کنار دیوار ها ایجاد میکند و راهرو های عبور و مرور افراد نامنظم خواهد شد.

در برخی موارد ٬ استفاده از صندلی هایی با عرض بیشتر ممکن است به کاهش فاصله اضافی کمک کند. پایه های صندلی آمفی تئاتر باید موازی با راهرو سالن باشد و از طرفی منجر به سقوط افراد نگردد. بهتر است پشتی صندلی آمفی تئاتر لبه پلکان راهرو را بپوشاند و افراد نتوانند پایشان را بر لبه پلکان بگذارند و از احتمال لیز خوردن فرد در هنگام ورود یا خروج در ردیف به طور تصادفی بر روی لبه راهرو ٬ کم میکند. در حالت ایده آل، پشتی صندلی آمفی تئاتر به عنوان یک پشتیبان و محافظ عمل میکند. این شرایط ممکن است در مراحل اولیه طراحی صندلی آمفی تئاتر و سالن باشد که فاصله غیرمنتظرانه ای را بین ردیف ها در کنار دیوار عقبی ایجاد میکند.

دید تماشاگران

دید افراد به جایگاهشان و محل نشستن شان بستگی دارد . دید تماشاگران یکی از مهم ترین مواردی است که در هنگام طراحی سالن و تجهیز سالن آمفی تئاتر باید به آن توجه شود. همانطور که در بخش اول مقاله گفته شد دستورالعمل های سالن٬ طراحی کف و شکل کلی سالن در طراحی چینش صندلی آمفی تئاتر تاثیر گذار است. این اطلاعات همراه با درک پایه ای از  چینش خطی و راهنمایی های مربوطه٬ میتواند منجر به دستیابی به یک سطح قابل قبول برای دید تماشاگران شود. برای مثال در سالن سینما ٬ چینش صندلی ها باید به نحوی باشد که دید تماشاگران مختل نشود زیرا در آن صورت به خوبی نمیتوانند فیلم را تماشا کنند. برای چنین کاربردی٬ پارامتر های صندلی آمفی تئاتر (ارتفاع صندلی ٬ عرض آن و...) بر اساس اندازه پرده سینما و اندازه تصاویر می سنجند و صندلی سینمایی مورد نظر را انتخاب میکنند.

زاویه های دید تماشاگران
زاویه های دید تماشاگران

همانطور که در تضویر بالا مشاهده میکنید زاویه ۳۰ الی ۴۵ درجه عمود بر لبه های دور و نزدیک صفحه نمایش میتواند بین هر صندلی آمفی تئاتر محدودیت ایجاد کند در حالیکه ارتفاع صفحه نمایش یا تصاویر ٬ میتواند حداکثر فاصله را به ما نشان دهد. ارتفاع صفحه نمایش همچنین حداقل فاصله تا صفحه نمایش یا درواقع نزدیک ترین صندلی سینمایی را تعیین میکند. توجه داشته باشید که اندازه تصاویر تقریبی میباشند و برای صفحه نمایش تخت این اندازه ها حساب میشوند.

بررسی خط دید تماشاگران باید بخشی از طراحی سالن آمفی تئاتر و طرح ریزی فضای آن باشد چه بخواهید از آن برای تماشای فیلم استفاده کنید و چه نخواهید از آن برای اینکار استفاده کنید. به عنوان مثال در هواپیماها برای چینش صندلی ها به این اندازه ها توجه میکنند.

صندلی متمرکز

حداقل و حداکثر فاصله از صفحه نمایش
حداقل و حداکثر فاصله از صفحه نمایش

این رویکرد منجر میشود که افراد تماشاگر در یک ردیف از بین سر های افراد ردیف های جلوتر بتوانند به راحتی ببینند. راه های مختلفی برای چنین رویکردی وجود دارد.

۱- اولین و راحت ترین روش این است که بین هر ردیف مستقیم از صندلی های آمفی تئاتر چند سانتی متر فاصله  بیندازید.

۲- دومین روش این است که تعداد زوج و فرد صندلی آمفی تئاتر را در ردیف های متوالی را جایگزین کنید.

اگرچه با این دو روش راهرو های رفت و آمد نامنظم خواهند شد٬ بنابراین این نتیجه از طریق روش های دیگر نیز بدست خواهد آمد برای مثال٬ با تغییر اندازه عرض های صندلی آمفی تئاتر در ردیف های متوالی ٬ راهرو های رفت و آمد منظم خواهند بود و یکپارچگی خود را از دست نمی دهند. با این نوع چیدمان صندلی آمفی تئاتر٬ برخی از تماشاگران میتوانند از بهبود چینش صندلی آمفی تئاتر لذت ببرند در حالیکه سایرین تنها از مینیمم مزایا استفاده ببرند.

 هنگامی که یک تعداد ثابت از صندلی ها با یک عرض یکسان در امتداد قوس یک ردیف انتخاب میشود تراکم در در مرکز ناحیه نشستن به وجود آید اما با افزایش فاصله از مرکز٬ تراکم کاهش پیدا میکند. باز هم این روش تنها میتواند برخی از تماشاگران را راضی نگه دارد و از نظر افقی دید را بهبود میبخشد . متاسفانه٬ نمیتوان ۱۰۰٪ تماشاچیان را راضی و خشنود در این روش نگه داشت.

دید بهینه٬ دیدی است که هم از نظر افقی و هم از نظر عمودی ٬ دیدی مناسب را به تماشاگران بدهد.

در مقاله بعدی و بخش سوم از  مقاله طرح بندی و ابعاد سالن و صندلی آمفی تئاتر به بررسی رویکرد های مختلف برای دید تماشاگران میپردازیم و این بخش را کامل میکنیم. در پایان نیز چند مثال مختلف از سالن های مختلف آورده شده است تا شما با طراحی اینگونه سالن ها با توجه به کاربریشان آشنا شوید.

 • نویسنده : مدیر سیستم
  • امتیاز :
  • 2
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1398/02/04
 • تعداد مشاهده : 1415 بار
نظرات کاربران
علی

علی

        سلام خیلی عالی
      
پاسخ دادن 0 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شركت ثنكو می باشد.