طرح بندی سالن و صندلی آمفی تئاتر-بخش اول

طرح بندی سالن و صندلی آمفی تئاتر

این مقاله یک راهنمای مناسب برای معماران٬ صاحبان سالن آمفی تئاتر یا هر فرد دیگری است که علاقه مند به یادگیری و پیاده سازی یک پروژه تجهیز سالن آمفی تئاتر و یا صندلی آمفی تئاتر دارد ٬ است. در این مقاله شما با تمام موارد مختلف در رابطه با استاندارد های صندلی آمفی تئاتر٬ نحوه تجهیز سالن٬ نحوه چینش سالن که شامل مواردی از جمله فاصله بین صندلی آمفی تئاتر های سالن٬ طراحی٬ ابعاد صندلی آمفی تئاتر و موارد دیگر را پوشش خواهیم داد.

چیدمان صندلی آمفی تئاتر

چیدمان صندلی آمفی تئاتر به دو صورت میباشد. این دو روش شامل چیدمان "قاره ای" و یا چیدمان "چند ردیف "می شود.

چیدمان چند ردیف

 میتوان صندلی آمفی تئاتر را پشت سر هم و ردیف ردیف در کنار هم قرار داد که به آن چیدمان "چند ردیف "میگویند. این اصطلاح معمولا در کتابچه های استاندارد طراحی٬ دستورالعمل های سالن آمفی تئاتر و اسناد مشابه دیگر مراجع معماری یافت میشود. هر اندازه ای که در این نوع چیدمان استفاده میشود مانند اندازه ردیف٬ فاصله ردیف ها و راه های خروج ٬ بر اساس دستورالعمل خاصی هستند.

چیدمان چند ردیفی
چیدمان چند ردیفی

 به عنوان مثال در صورتی که در هر دو سمت ردیف راهرویی برای رفت و آمد تماشاچیان وجود داشته باشد در هر ردیف عموما ۱۴ الی ۱۶ صندلی همایش وجود خواهد داشت اما اگر تنها یک راهرو در یک سمت از ردیف بتواند وجود داشته باشد تعداد صندلی های آمفی تئاتر ٬ ۷ الی ۸ صندلی همایش خواهد بود. البته حداکثر تعداد صندلی در هر ردیف به بزرگی سالن آمفی تئاتر نیز وابسته است.

چیدمان قاره ای

اگر چیدمان به صورت قاره ای باشد تمامی صندلی ها به شکل دایره وار به دور بخش مرکزی قرار میگیرند. در این نوع چیدمان تعداد صندلی آمفی تئاتر در هر ردیف میتواند از استاندارد ذکر شده در چیدمان چند ردیفی تجاوز کند. برای جبران این تعداد بیشتر از حد مجاز باید فاصله بیشتری بین ردیف ها وجود داشته باشد و همچنین راهروی پهن تری نیز وجود داشته باشد. اگرچه که به نظر می رسد که این نوع چیدمان فضای بیشتری را نسبت به چیدمان قبلی میگیرد اما حداقل به همان اندازه چیدمان چند ردیفی کارایی دارد.

چیدمان قاره ای
چیدمان چند قاره ای

 در واقع اگر بتوانید به درستی آن را طراحی کنید در این نوع چیدمان اغلب تعداد بیشتری از صندلی ها را در یک فضای یکسان میتوانید بچینید. به طور متوسط برای هر فرد در این نوع چیدمان ۷.۵ مترمربع برای رفت و آمد و محل نشستن٬ فضا مورد نیاز است.

فرم سالن آمفی تئاتر

علاوه بر نحوه چیدمان صندلی های آمفی تئاتر باید نوع سالن آمفی تئاتر را نیز در نظر بگیریم . به طور کلی ما ۴ فرم اصلی را برای سالن آمفی تئاتر داریم . منظور از فرم سالن آمفی تئاتر ٬ شکل صحنه تئاتر و جایگاه تماشاچیان است و ارتباطی که تماشاگران با بازیگران تئاتر به این ترتیب میتوانند برقرار کنند. برای تجهیز سالن آمفی تئاتر حتما باید به نوع فرم سالن آمفی تئاتر توجه کنید.

صحنه تئاتر در انتهای سالن( the end stage )

صحنه تئاتر در انتهای سالن
صحنه تئاتر در انتهای سالن

این فرم از سالن آمفی تئاتر شامل مزایایی است به عنوان مثال این فرم از سالن آمفی تئاتر برای سخنرانی٬ نمایش فیلم یا اسلاید مناسب است. البته معایبی نیز دارد ٬ به عنوان مثال در این فرم ارتباط بین تماشاگر و اجراکننده نزدیک نیست. اگر چه چنین صحنه ای برای بازیگران تئاتر بسیار منسب و مرسوم میباشد و چنین صحنه ای ممکن است بتواند ارتباط نزدیکی را بین تماشاگر و بازیگر ایجاد کند و میتوان از صندلی آمفی تئاتر یا صندلی سینمایی در آن استفاده نمود. اگر برای شما این ارتباط بسیار مهم است تا برقرار باشد٬ میتوانید از فرم بعدی استفاده کنید.

فرم جایگاه گسترده برای تماشاچیان( wide fan arrangement )

این فرم مزیت نزدیک تر کردن تماشاچی به اجراکننده را دارد (مخصوصا برای کنسرت ها)و از طرفی فضای سالن برای برنامه هایی همچون سخنرانی محدود میشود و این مورد از مضرات این فرم از سالن آمفی تئاتر میباشد.

 جایگاه گسترده برای تماشاچیان
جایگاه گسترده برای تماشاچیان

این فرم از سالن آمفی تئاتر ٬ حداکثر ۱۳۰ درجه از مرکز کانونی صحنه فاصله دارد و به همین دلیل تماشاگران دور را به اجرا کننده نزدیک تر میکند٬ در نتیجه ارتباط نزدیک تری به وجود می آید. در این زاویه نیز امکان تماشای فیلم و اسلاید ها وجود دارد البته باید صفحه نمایش به قدری بزرگ باشد که امکان تماشا برای بینندگان وجود داشته باشد. سالنی که جایگاه تماشاچیانش بیشتر از ۱۳۰ درجه زاویه داشته باشد٬ عمدتا محدود به سخنزانی ها و چنین فعالیت هایی میشود.

صحنه ۳/۴ (The 3/4 Arena)

صحنه ۳/۴
صحنه ۳/۴

از مزیت های این فرم از سالن آمفی تئاتر٬ بهبود صدا و ارتباط چشمی بین تماشاگر و اجرا کننده است. اما در این فرم امکان تماشای فیلم نیست. صحنه ۴/۳ فرمی است که از آمفی تئاتر های روباز یونان باستان الهام گرفته شده است.این رویکرد طراحی با زاویه ۱۸۰ درجه تا ۲۷۰ درجه در نظر گرفته شده است و میتواند منجر به بهبود دید مخاطب شود و مخاطب بهتر بتواند صدای اجرا کننده را بشنود.

صحنه گود(Arena Stage)

صحنه گود
صحنه گود

از مزایای این فرم٬ ارائه اجرا به صورت ۳۶۰ درجه میباشد بنابراین به این شکل شما میتوانید تماشاگران بیشتری را به اجراکنندگان نزدیک کنید. اما این فرم صحنه اجرا را محدود و کوچکتر میکند. بدیهی است که این نوع چیدمان صندلی آمفی تئاتر تماشاگران بیشتری را به اجراکننده نزدیک میکند اما در عین حال محدودیت های خاصی را نیز ایجاد میکند از جمله اینکه در هر زمان در حین اجرا ٬ ارائه دهنده تنها در مقابل یه عده خاصی از تماشاگران قرار دارد علاوه بر آن فضای صحنه اجرا محدود است و امکان گسترش آن وجود ندارد.

اندازه و ابعاد صندلی آمفی تئاتر

اندازه و ابعاد صندلی آمفی تئاتر
اندازه و ابعاد صندلی آمفی تئاتر

یکی از مواردی که در راحتی صندلی آمفی تئاتر تاثیرگذار است٬ عرض صندلی است. اندازه های موجود از ۱۸" تا ۲۴" متغیر است اما ممکن است تمام این اندازه ها توسط یک تولیدکننده٬ تولید نشده باشد. معمول ترین اندازه های عرض صندلی آمفی تئاتر از عرض ۲۰" ٬ ۲۱" و ۲۲" است. اگر راحتی صندلی آمفی تئاتر اولیت بالایی داشته باشد در آن صورت باید اندازه دقیق یک عرض خاص برای صندلی آمفی تئاتر و فضای مورد نیاز برای دسته صندلی آمفی تئاتر گرفته شود.معمولا حداقل عرض ۱۸" و ۱۹" در نظر گرفته میشود. به طور معمول تمام تولیدکنندگان صندلی های خود را بر اساس یک خط فرضی اندزه میگیرند. برای طراحی دقیق در یک سالن آمفی تئاتر٬ این خط باید شناسایی شود تا به اندازه ظرفیت٬ سالن از صندلی های آمفی تئاتر پر شود نه بیشتر و نه کمتر.

فاصله بین ردیف ها

فاصله بین ردیف ها
فاصله بین ردیف ها

فاصله بین ردیف صندلی ها یا فاصله صندلی آمفی تئاتر پشتی با صندلی جلویی٬ یکی از موارد مهم در راحتی مخاطبین است. حداقل فاصله ای که رعایت میشود بین ۲' تا ۶" (۳۰") است. این فاصله٬ فضایی را بین زانوی فرد نشسته و پشتی صندلی آمفی تئاتر در ردیف بعدی فراهم میکند. در عین حال فرد نشسته برای اجازه دادن به شخص دیگری برای رد شدن باید بایستد. همانطور که فاصله بین ردیف ها را تا ۳۶" افزایش میدهید٬ راحتی صندلی آمفی تئاتر نیز به طور قابل توجهی بهبود می یابد و رفت و آمد در امتداد ردیف افراد نشسته با اختلال کمتر مواجه میشود.

طراحی کف سالن آمفی تئاتر

برای طراحی کف سالن آمفی تئاتر، راحتی صندلی آمفی تئاتر نیز اهمیت دارد و تاثیرگذار است. اگر کف سالن تخت و مسطح باشد به افراد حاضر در سالن  اجازه میدهد حتی تحت شرایط حداقل فاصله پاهایشان را در زیر ردیف جلویی قرار دهند. بدین شکل هر فرد میتواند از مزایای فضای باز بین صندلی آمفی تئاتر خودشان و صندلی در ردیف بعدی استفاده نمایند. با افزایش شیب سطح زمین، فضای آزاد برای هر تماشاچی کاهش پیدا میکند. بدترین شرایط این است که بیشترین تغییر ارتفاع را همراه با کمترین فاصله ردیف داشته باشیم. یعنی در واقع مثلا ارتفاع 12" بالاتر باشد و فاصله بین ردیف ها نیز 32" باشد در چنین شرایطی ضروری است که فاصله صندلی آمفی تئاتر تا صندلی بعدی افزایش یابد تا فضای بیشتری برای تماشاگران وجود داشته باشد. زمانی که یک ردیف از صندلی آمفی تئاتر در پشت دیوار کوچکی قرار بگیرد ٬ فضای خالی زیر صندلی آمفی تئاتر نیز از دست میرود. در این چنین موردی توصیه میشود که حداکثر 11" از لبه صندلی آمفی تئاتر تا دیوار فاصله وجود داشته باشد.

طراحی کف سالن آمفی تئاتر
طراحی کف سالن آمفی تئاتر

شیب سالن و چیدمان صندلی های آمفی تئاتر باید به گونه ای باشد که سر تماشاچی ردیف پایین مزاحم دید تماشاچی ردیف پشت سر نگردد بدین منظور نیاز است تا علاوه بر ارتفاع استاندارد بین دو ردیف، ارتفاع صندلی آمفی تئاتر کمی بالاتر از سر تماشاچی باشد. در جایی که در انتهای سالن دیوار پشت ردیف صندلی ها وجود دارد، روش توصیه شده این است که فاصله بین ردیف آخر  را به اندازه کافی در نظر بگیریم تا از هرگونه همپوشانی جلوگیری شود و همچنین باید فاصله بین دیوار و بالاترین لبه صندلی آمفی تئاتر نیز توجه شود.

 • نویسنده : مدیر سیستم
  • امتیاز :
  • 0
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1398/01/30
 • تعداد مشاهده : 219 بار
نظرات کاربران
مدیری

مدیری

        سلاممنون از زحمات شرکت مهندسی ثنکو بابت تجهیز سالن دورهمی ok
      
پاسخ دادن 0 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شركت ثنكو می باشد.